Kirjanpito ja muut tilitoimistopalvelut

Meiltä saat kaikki tilitoimistopalvelut sujuvasti ja ammattitaidolla, olipa kyseessä palkanlaskenta, tilinpäätös tai muu kirjanpitoon liittyvä asia. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä toimialueena Helsinki, Espoo, Vantaa ja koko pääkaupunkiseutu. 

Laadukkaasti tehdyn kirjanpidon ja sen perusteella julkaistavien tilinpäätöstietojen lisäksi saat meiltä tarvittaessa myös apua ja neuvoja ongelmatilanteissa, eli säästät myös aikaa ja vaivaa, kun apu on aina yhteydenoton päässä!

Laadukkaasti tehty kirjanpito tuo lisäarvoa liiketoiminnalle

Sujuva yhteistyö asiantuntevan kirjanpitäjän ja ammattitaitoisen tilitoimiston kanssa tuo yritystoiminnalle selvää lisäarvoa; kirjanpidon oikeellisuus ja helposti saatavilla oleva tuki tekevät taloushallinnosta ja sen myötä koko liiketoiminnasta sujuvampaa. Kirjanpidon pohjalta tuotamme yrityksesi liiketoimintaa koskevat raportit ja laskelmat, jotka ovat ratkaisevassa asemassa yrityksen toimintaa ja sen kehittämistä koskevia operatiivisia ratkaisuja tehdessä.

Palvelumme:

Kuukausikirjanpito ja alv-raportit

Hoidamme puolestasi kuukausikirjanpidon ja asianmukaisen ALV-raportoinnin! Kuukausittainen ALV-laskelma kirjaa taseeseen arvonlisäverovelan, joka lasketaan tuloslaskelman kirjausten perusteella. Laskelmassa otetaan huomioon kaikkien kyseiselle kuukaudelle kohdistuvien liiketapahtumien ALV-tiedot.

Kirjanpidon raportointi 

Kirjanpidon raportoinnin oikeellisuus on ensisijaisen tärkeää ja parhaan mahdollisen lopputuloksen kannalta se onkin paras jättää asiantuntevalle ammattilaiselle. Meiltä saat kirjanpidon raportoinnin laadukkaasti tehtynä.

Sisäinen laskenta: kannattavuuslaskelmat ja tunnusluvut 

Kannattavuuslaskelma mahdollistaa kulujen ja tuoton hahmottamisen selkeästi ja auttaa samalla suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä kannattavaa liiketoimintaa. Kannattavuuslaskelma voi toimia esimerkiksi yrityksen rahoituksen suunnittelun pohjana. Kannattavuuslaskelman lisäksi muita yritykselle tärkeitä tunnuslukuja ovat esimerkiksi vakavaraisuus, maksuvalmius ja tehokkuus. 

Palkanlaskenta ja vuosi-ilmoitukset 

Palkanlaskennan ulkoistaminen vapauttaa yrityksesi resursseja olennaisempiin asioihin, kuten varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen. Hoidamme puolestasi myös vuosi-ilmoitukset, eli vuosittain Verohallinnolle toimitettavat tiedot maksetuista palkoista ja muista suorituksista.

Ostolaskujen käsittely ja kassavirtalaskelmat 

Palveluumme kuuluu ostolaskujen käsittely ja kassavirtalaskelmat. Kassavirtalaskelma on kolmas yrityksen taloutta koskeva peruslaskelma tuloslaskelman ja taseen lisäksi, ja sen avulla saadaan selvitettyä yrityksen maksuvalmius jo ennakkoon. Laskelma koostuu seuraavasta kolmesta kassavirrasta: juoksevan liiketoiminnan kassavirta, investointien kassavirta ja rahoituksen kassavirta.

Laskutus ja perintä 

Anna meidän hoitaa puolestasi laskutus ja perintä! Monipuolinen kokemuksemme takaa laadukkaan palvelun, niin että laskutus ja perintä hoituvat sujuvasti ja asianmukaisella tavalla.

Tilinpäätös ja veroilmoitus 

Tilinpäätös on tilikauden päätteeksi tehtävä laskelma, joka kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätöksen muotoseikat määrittelee kirjanpitolaki, joten on ensisijaisen tärkeää, että tilinpäätös on tehty hyvin. Veroilmoitus on puolestaan laissa määrätty vuosittain Verohallinnolle tehtävä ilmoitus, joka antaa tiedot tuloverotusta varten.

Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon muutokset 

Autamme uuden yrityksen perustamisessa ja huolehdimme että vaaditut pöytäkirjat ovat asianmukaisesti kunnossa. Meiltä saat apua myös yhtiömuodon muuttamiseen liittyvissä asioissa!

Kaupparekisterimuutokset 

Mikäli kaupparekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, on niistä tehtävä muutosilmoitus kaupparekisteriin. Me hoidamme muutosilmoitukset puolestasi asianmukaisesti.

Asiakirjat 

Meiltä saat kaikki yritystoiminnan kannalta oleelliset asiakirjat, kuten uuden yrityksen perustamisen yhteydessä tarvittavat perustamisasiakirjat, kauppasopimukset, verotukseen liittyvät asiakirjat ja kaiken muun tarvittavan.

Verokonsultointi 

Yrityksen verotukseen liittyy useita monimutkaisia säännöksiä, joista perillä oleminen on välttämätöntä turhan veronmaksun eliminoimiseksi. Autamme verosuunnittelussa ja neuvomme muissakin verotukseen liittyvissä asioissa.

Kirjanpito kokonaisvaltaisena palveluna

Hyvin tehdyn kirjanpidon lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti sujuvan ja asiakaslähtöisen palvelun. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sujuvaa yhteydenpitoa ja palvelumme räätälöimistä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla sopivaksi. Kirjanpitopalveluiden lisäksi saat meiltä myös apua ja neuvoja ongelmatilanteissa. Palvelemme asiakkaita alueella Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu pääkaupunkiseutu - ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa!

Yhteydenotto